Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie

Zarząd spółdzielni

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

  • Prezes Zarządu – Kazimierz Małecki
  • Członek Zarządu – Krystyna Łaszkiewicz
  • Członek Zarządu – Urszula Łęgoszewska

RADA NADZORCZA

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Maria Poprawska
  • Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Przewodnicząca Komisji – Samorządowo – Gospodarczej – Krystyna Bajtek
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Przwodnicząca Komisji Rewizyjnej – Janina Bogusławska
  • Członek Rady Nadzorczej – Anna Rękas
  • Członek Rady Nadzorczej – Danuta Bobrowicz
  • Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Sobiech
  • Członek Rady Nadzorczej – Aldona Miłaszewicz

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie

ul. Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno

tel. 059 810 30 14

fax 059 810 30 16

e-mail: pss-slawno@wp.pl